Červenec 2019

MĚKKÉ DOVEDNOSTI JSOU ŽÁDANÉ ZBOŽÍ
Článek - Měkké dovednosti bývají silnou zbraní lidí vyššího věku, často ale o nich netuší.
Read More
HLEDÁTE LEPŠÍ PRÁCI? POZOR, NĚKTERÉ FIRMY NEPLNÍ, CO INZERUJÍ
Článek - Raději si ověřte reputaci potencionálního budoucího zaměstnavatele, abyste předešli nepříjemnému překvapení.
Read More
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – POVEZ II
Článek - Projekt na podporu odborného rozvoje zaměstnanců.
Read More
JAKOU ŠANCI NA PRACOVNÍM TRHU MAJÍ ŽENY PO PADESÁTCE?
Článek - Nepodceňujte se, nízké sebevědomí v technických dovednostech můžete nahradit zkušenostmi a rozhledem.
Read More