AGE MANAGEMENT – ÚVOD DO SÉRIE

V hlavní roli Age Management. Podívejte se s námi na aktuální trendy.

Zlatá práce uvádí novou sérii článků, tentokrát na téma age management. 

Age management je způsob vedení zaměstnanců s ohledem na jejich věk a životní etapu, ve které se nachází. Zaměstnavatelé by měli využívat silných stránek všech generací, odbourat stereotypy, nikoho nediskriminovat na základě jeho věku a podporovat mezigenerační vztahy. Age managementem se můžou zabývat všechny firmy – rodinné, malé, střední i velké korporáty.

Age management má své kořeny ve Finsku, konkrétně ve Finském institutu pracovního zdraví. Tam také popsali jeho 8 pilířů, kterými jsou: Znalost problematiky věku, vstřícný postoj vůči věku, Dobrý management znalý individuality a rozdílnosti, kvalitní a funkční věková strategie, dobrá pracovní schopnost, vysoká úroveň kompetencí, dobrá organizace práce a pracovního prostředí, spokojený život. 

Proč bychom se měli age managementem zabývat?

Demografický vývoj u nás i v Evropě vykazuje stárnutí populace. Dle informací ČSÚ by se do poloviny 21. století měl podíl osob ve věku 65+ dostat až na jednu třetinu populace a průměrný věk obyvatel České republiky by se měl zvýšit na 50 let. Stárnutí populace má důsledky pro ekonomiku a firmy musí začít pracovat na strategiích řízení svých pracovníků s ohledem na věk.  

Co nás v této sérii čeká? Podíváme se blíže na trendy a vývoj age managementu, nahlédneme do praxe v zahraničí a představíme si stříbrnou ekonomiku a vzdělávání. Těšit se můžete i na rozhovory a tipy na závěr.

Máte s age managementem zkušenosti nebo jste o něm zatím pouze slyšeli? Jsou ve vaší firmě věkově diverzitní týmy? Podělte se s námi o vaše zkušenosti!

Příště se podíváme na trendy a vývoj.