AKTUALITY NA TRHU PRÁCE

Začínáme novou sérii na téma zpětné vazby a komunikace mezi firmou a kandidátem.

Je to přibližně rok a půl od chvíle, kdy náš život začala ovlivňovat situace spojená s onemocněním covid-19.  Pandemie ovlivňuje nejen náš osobní život, ale i ten pracovní. Jaká je aktuální situace na trhu práce a co říkají o trhu práce čísla? 

Podíl nezaměstnaných osob byl dle dat MPSV na začátku roku 2021 4,1%, v květnu 2021 3,9%. Na počet osob se jedná o 285 tisíc evidovaných uchazečů o zaměstnání na konci května 2021. Pro porovnání, na začátku roku 2020, čili před vypuknutím pandemie, byl podíl nezaměstnaných osob 3,1% a šlo o přibližně 230 tisíc evidovaných uchazečů. Nejvíce uchazečů o zaměstnání je ve věkové skupině 50-59 let, jde o 40 tisíc osob. Z hlediska nezaměstnanosti v krajích je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj.  Musíme ale myslet na to, že do evidence úřadu práce se nepropíší všichni nezaměstnaní, ale jen ti, kteří mají většinou finanční motivaci se evidovat.

Není překvapivou informací, že nejvíce se pandemie dotkla pracovního života v oblasti cestovního ruchu, pohostinství a zábavního průmyslu. Mezi nejčastější negativní pocity zaměstnanců v práci za dob pandemie patří přemíra práce, odcizení a rutina a nedostatek ocenění. Naopak mezi pozitivní aspekty změn v pracovním životě lidé nejčastěji uvádějí možnost home-office, větší míru flexibility a samostatnosti.  

Poptávka firem po nových zaměstnancích je v současné chvíli téměř stejná, jako byla před pandemií. Ačkoliv počet evidovaných osob od minulého roku stoupl, firmy mají problém najít kvalitní uchazeče. Tento jev souvisí s omezením dobrovolné fluktuace, kdy lidé mají menší tendence měnit práci a hledat nové příležitosti.  

I když můžeme hledání nové práce brát jako příležitost, většinou je toto období velmi náročné a stresující. Zájemci se hlásí na pracovní pozice, ale často se jim dostává pouze automatických zamítavých zpráv. Mnohdy reakce firem vůbec nepřijdou. 

Co dělat v případě, že se firma neozve? Za jak dlouho by reakce firmy měla přijít? Můžu se zeptat na průběh výběrového řízení? Jak se mám zeptat na konkrétní důvody zamítnutí mé žádosti? Tématem zpětné vazby a komunikací mezi firmou a kandidáty se budeme zabývat v naší nové sérii.  

Hledáte novou pracovní příležitost a setkáváte se se zamítáním nebo nedostatečnou komunikací ze strany firem? S čím se při výběrových řízeních nejčastěji setkáváte? Podělte se s námi o vaše příběhy na zlataprace@krasapomoci.cz  

Zdroje:  

Datová snídaně LMC 

Covid na českém trhu práce 

Podcast Respekt 

Statistiky Úřadu práce