Blog

KULATÝ STŮL NA TÉMA ODCHODY DO DŮCHODU
Pozvánka na kulatý stůl- zapojte se s námi do diskuze
Read More
STÁRNEME. PORADIT SI MUSÍ STÁT I TRH PRÁCE
Článek - demografický vývoj je nezadržitelný a stárnutí populace se promítne i do trhu práce
Read More
ODCHODY DO DŮCHODU
Článek - počet lidí v produktivním věku se bude snižovat, je třeba se připravit
Read More
MĚSÍC DIVERZITY
Článek o diverzitě v pracovních týmech
Read More