Blog

Kulatý stůl na téma Odchody do důchodu
Pozvánka na kulatý stůl- zapojte se s námi do diskuze
Read More
Stárneme. Poradit si musí stát i trh práce
Článek - demografický vývoj je nezadržitelný a stárnutí populace se promítne i do trhu práce
Read More
Odchody do důchodu
Článek - počet lidí v produktivním věku se bude snižovat, je třeba se připravit
Read More
Měsíc diverzity
Článek o diverzitě v pracovních týmech
Read More