FILTR:

Paní Lenka

Paní Lenka má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti cestovní a lékařské asistence. Přes 10 let působila také jako jednatelka společnosti pro ČR, kdy se za jejího působní firma rozrostla z 20 zaměstnanců na více než 100.  Odpovídala za provoz asistence, přípravu a vyhodnocování kontraktů, součástí její práce byla také tvorba metodik asistenčních postupů, včetně krizových plánů. Aktivně se podílela na mezinárodních projektech a vývoji IT nástrojů a reprezentovala společnost na setkáních jak v ČR, tak v zahraničí. Ve stejné firmě získala zkušenosti také jako manažer vzdělávání, kde měla na starosti implementaci komplexního tréninkového a adaptačního programu v rámci celé společnosti. Do jejích kompetencí patřila jak příprava materiálů, tak vedení kurzů a výuka lekcí. Paní Lenka má reprezentativní vystupování a její komunikační a organizační dovednosti jsou na vysoké úrovni. Hledá práci, kde by mohla aktivně využívat angličtinu, ideálně v oblasti projektového a procesního řízení nebo v oboru firemního vzdělávání.
 • MS Office – pokročilá uživatel
 • Angličtina – C1-C2 (státní jazyková zk.)
 • Ruština – čtení C1, mluvení a psaní A2
 • Polština – čtení C1, mluvení a psaní A1
 • Řečtina – A1
 • Kurzy prezentačních dovedností
 • Kurz projektového menežmentu

 

Město:  Praha
Obory:  Firemní vzdělávání, Klientský servis, Pojišťovnictví, Procesní řízení, Projektové řízení, Zdravotní péče
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Pan Vlastimil

Pan Vlastimil má dlouholeté zkušenosti v oboru propagace a marketing, této činnosti se věnoval jak v oblasti státní správy, tak v soukromých institucích. Mnoho let pracoval jako tiskový mluvčí, kde do jeho kompetence spadala prezentace organizace v médiích, vytváření tiskových zpráv a propagačních materiálů, které společnost reprezentovaly na veřejnosti. Při své práci také vytvářel komunikační strategie, organizoval eventy a workshopy, věnoval se péči o klienty a zkušenosti má také v oblasti fundraisingu. Součástí jeho profesní dráhy byla také tvorba knih a to jak obsahová náplň včetně korektury, tak grafické provedení. Řídil také vydávání měsíčního městského zpravodaje, v současné době přispívá svými články do různých časopisů a píše vlastní blog. Pan Vlastimil je aktivní, disponuje velmi dobrými komunikačními dovednostmi a ke své práci přistupuje velmi profesionálně. Hledá práci v oblasti marketingu a propagace zboží nebo služeb, kde by mohl využít svoje odborné a bohaté zkušenosti.
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office
 • In Desing – základy
 • Angličtina – komunikativně
Město: 
Obory:  Marketing, Propagace
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Pan Otmar

Pan Otmar získal maturitu v oboru propagační výtvarnictví a více než 20 let se věnuje reklamní grafice. Má zkušenosti s navrhováním logotypů, tiskovin, boardů, webových stránek, reklamních předmětů apod. Věnoval se také firemní propagační činnosti, kde vytvářel inzertní kampaně, navrhoval a podílel se na realizaci firemních tiskovin a poutačů. Další oblastí, ve které má odborné znalosti a dovednosti, je fotoreportážní a produktová fotografie, včetně postprodukce. Vyzkoušel si i činnost produkčního výstav.  Ve své práci byl zvyklý jednat jak s klienty, tak s dodavateli, realizoval kompletní zakázky „Na klíč“, spolupracoval také s reklamními a inzertními médii. Pan Otmar je kreativní, spolehlivý a loajální vůči zaměstnavateli, hledá práci, kde by mohl zúročit svoje pracovní zkušenosti, ale nebrání se ani změně pracovního zaměření v Ostravě a okolí.
 • Řidičský průkaz sk. A, B
 • MS Office
 • Grafické programy Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign
 • Znalost práce v prostředí Mac OsX
Město:  Havířov, Opava, Ostrava
Obory:  Grafika
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Šárka

Paní Šárka vystudovala obor Ruština pro mezikulturní komunikaci na FF UK a obor Mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě. Pracovala na pozici AP accountant pro nadnárodní společnost, kde se věnovala účetnímu outsourcingu. Byla v pravidelném telefonickém i písemném kontaktu s dodavateli z celého světa. Zodpovídala za účtování a správnost faktur včetně EDI a ICC, kontrolovala daňové sazby v rámci EU i mimo EU, zajišťovala také chod hotlinky. Dále se věnovala statistikám, korekcím a překladům, zejména z angličtiny a dánštiny. Zkušenosti získala i v zahraničním obchodě, kde se na pozici obchodní referentky věnovala komunikaci s mezinárodní klientelou, administrativě a logistice. Dlouholetou praxi má také v oblasti překladů - knih a článků, ale také ekonomických a obchodních materiálů z ruštiny a angličtiny do češtiny. Paní Šárka hledá externí spolupráci na DPP v oblasti účetnictví nebo překladů.  
 • MS Office
 • Angličtina
 • Ruština
 • Dánština
 • SAP
 • Kurz účetnictví
Město:  Praha
Obory:  Překladatelství, Účetnictví
Spolupráce:  DPP
POŽÁDAT O CV

Paní Hana R.

Paní Hana má zkušenosti jako účetní junior, kde měla na starosti správu pokladny, účtování faktur, mzdové účetnictví, komunikace s úřady a další. Má praxi také na pozici obchodního referenta, kde se věnovala zejména administrativě, objednávkám a správě skladu. Vyzkoušela si i práci v oblasti zákaznického servisu. Hledá práci v oblasti administrativy nebo účetnictví v Moravskoslezském kraji, ideálně v okolí Frýdku-Místku.
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office
 • Účetní systém Pohoda
 • Polština – základy
Město:  Frýdek-Místek
Obory:  Administrativa, Účetnictví
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Hana Š.

Paní Hana má více než 20 let praxe na pozici obchodního zástupce v potravinářském odvětví a gastronomii. V rámci své práce byla zvyklá na každodenní komunikaci se zákazníky a dodavateli, aktivně vyhledávala nové zákazníky, řešila objednávky, prezentovala zboží a zajišťovala distribuci. Spolupracovala s dodavateli na dojednávání cen a vytvářela optimální cenovou kalkulaci pro prodej produktů. Spolu s technology se také věnovala vývoji produktů a jejich následné prezentaci a zhodnocení. Má zkušenosti s tvorbou letákových akcí a propagací, spolupodílela se také na vedení regionálního skladu. Ráda by zužitkovala svoje dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodu a potravinářství, ideálně opět na pozici obchodního zástupce, ale je nakloněna i změně pracovní pozice, možnost uplatnění vidí např. jako nákupčí nebo provozní. V rámci své práce se nebrání cestovat po regionu.  
 • Řidičský průkaz sk. A, B
 • MS Office
 • Školení komunikace se zákazníky
Město:  Břeclav, Brno, Hodonín, Uherské Hradiště
Obory:  Obchod
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Eliška

Paní Eliška vystudovala strojní inženýrství na ČVUT, Aplikovanou elektrotechniku na Západočeské univerzitě v Plzni a má certifikát euro inženýra. Dále absolvovala krátkodobé vzdělávací kurzy na University of Oxford (mikroekonomie, astronomie). Vzhledem ke svému vzdělání a profesní praxi se zaměřuje zejména na tři pracovní oblasti: Průmysl, kde pracovala na pozici test report inženýra (tvorba, kontrola a překlady protokolů ze zkoušek elektrotechnických zařízení, korektury textu v ČJ i AJ) a zkušebního technika. Grafika, kde má zkušenosti s úpravou knih, ilustracemi, zpracováním obrazových dat včetně simulovaných elektrotechnických zkoušek, vystudovala také mezioborové studium design průmyslových výrobků. Marketing, zde se zbývala telefonickými i osobními průzkumy, sestavováním dotazníků pro marketingové účely a analýzou dat. Paní Eliška je velmi zodpovědná a důsledná, má cit pro detail a je zvyklá dotahovat věci do konce. Hledá práci v průmyslu, marketingu, výzkumu nebo v grafice, kde by mohla využít svoje velmi pestré a rozsáhlé znalosti a dovednosti.
 • Angličtina, francouzština, ruština – pokročilý
 • Němčina, nizozemština – základy
 • Ovládá programy: AutoCAD, ProEngineer, SolidWorks, MATLAB, ANSYS, Simpack, Working model, Pascal, C, C++, C#, Scheme, Fortran, HTML, JavaScript, Visual Basic, Visual studio, QC, JIRA, MATLAB Image Processing Toolbox, IrfanView, Zoner studio
Město:  Praha
Obory:  Grafika, Marketing, Průmysl, Výzkum
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Ladislava

Paní Ladislava vystudovala VŠE, má dlouholeté zkušenosti na pozici starostky menší obce, kde měla na starosti vedení chodu celého úřadu, administrativu, tvorbu rozpočtu i vydávání místního zpravodaje. Praxi získala také v oblasti obchodu, zákaznického servisu a v gastru. Má zkušenosti s vedením týmu a je organizačně velmi schopná. Vydala knihu a v současné době pracuje na druhém dílu. Hledá práci na zkrácený úvazek (mimo oblast účetnictví a aktivní prodej).
 • Řidičský průkaz sk. B
 • MS Office
 • Kurzy: Fondy EU, evropský rámec a jeho aplikace v ČR, Jak tvořit obecní zpravodaj, Komunikace s veřejností, Rozpočtové určení daní
Město:  plzeň, Praha
Obory:  Administrativa
Spolupráce:  HPP zkrácený úvazk
POŽÁDAT O CV

Pan Jiří

Pan Jiří má dlouholeté zkušenosti na pozici všeobecného grafika. Věnoval se zejména tiskové grafice, zodpovídal za kompletní zpracování městského periodika, zpracoval materiály pro tisk knihy, navrhoval a vytvářel letáky a loga. Dále se zajímá o letectví, absolvoval pilotní kurz (bez pilotního průkazu vzhledem ke svému handicapu), má zkušenosti a znalosti v oblasti elektroniky, konstrukce letadel a aerodynamiky. Ideální spojení těchto dvou odvětví, kterým se věnuje, vidí v pozici pilot dronu. Pan Jiří trpí percepční nedoslýchavostí, vlastní průkaz OZP, v tichém prostředí je schopen se bez problému domluvit, ale s ohledem na svůj handicap hledá práci, kterou by mohl vykonávat především z domova.
 • Rekvalifikace Pracovník grafického studia (Adobe)
 • Ovládá programy: InDesign, Illustrator, Corel, Lightwave, Cinema 4D, zajímá se o 3D grafiku
 • MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B
Město:  Čáslav, Kutná Hora, Praha
Obory:  Grafika, Letectví
Spolupráce:  HPP
POŽÁDAT O CV

Paní Dana

Paní Dana je schopná a spolehlivá kandidátka. Mezi její silné stránky patří komunikace, organizace a dokáže se rychle přizpůsobit změnám. Aktivně ovládá angličtinu i francouzštinu a v případě potřeby se domluví také německy. Umí pracovat s MS Office na středně pokročilé úrovni. Ve své kariéře se dosud pohybovala především ve světe televizních stanic, kde nejprve zajišťovala nákup a výměnu programů od zahraničních TV stanic a poté se věnovala produkci zpravodajství. Je otevřená nabídkám, kde se naučí něco nového a bude v častém kontaktu s lidmi.
 • Angličtina
 • Francouzština
 • MS Office
 • Komunikace
Město:  Praha
Obory:  Produkce
Spolupráce:  HPP, IČO
POŽÁDAT O CV

Paní Lubica

Lubica je velmi zkušená účetní. Má cit pro detail a přesnost. Je pečlivá a spolehlivá, rychle se přizpůsobuje nastalým situacím. Vyznačuje se aktivním přístupem a má chuť učit se nové věci. Zvládá komunikaci v angličtině a na základní úrovni rozumí také německy a rusky. Na počítači je zvyklá běžně používat MS Office a v rámci její hlavní profese také účetní software SAP. Vystudovala na ČVUT Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou - Jaderná chemie. Ráda by získala nabídku práce, kde se naučí novou dovednost a bude moci uplatňovat své silné stránky. Může nastoupit ihned na částečný úvazek.
 • angličtina
 • MS Office
 • SAP
 • certifikát Bilanční účetní
 • certifikát Účetní asistent
Město:  Praha
Obory:  Účetnictví
Spolupráce:  DPČ, DPP, IČO
POŽÁDAT O CV