O nás

PROJEKT ZLATÁ PRÁCE

Zlatá práce navazuje na projekt Stařešina do každé korporace, který Nadace Krása pomoci realizovala v roce 2016. Jeho cílem bylo upozornit na stárnutí populace a jeho dopady pro pracovní trh.

Už teď zaměstnavatelé pociťují nedostatek pracovníků. Zároveň projekt upozorňoval na přínosy diverzity, důležitost zapojení všech věkových skupin a předávání zkušeností z generace na generaci.

V rámci projektu vznikla propagační videa o firmách, kde toto funguje velmi dobře. Zároveň jsme oslovili dalších 200 firem a ptali se je na zkušenosti se zaměstnáváním lidí starších 50 let.

Ze zpětné vazby a z dalšího šetření v rámci projektu nám vzešla jednoznačná zpětná vazba. Firmy opravdu pociťují nedostatek pracovníků a jsou otevřené interním změnám v rámci age managementu. České firmy nám většinou sdělily, že by ocenily inspiraci a informace, co mají konkrétně dělat. Zároveň vítají legislativní změny, které by zaměstnávání lidí v důchodovém věku podpořily, například ve směru k flexibilnějšímu trhu práce.

Od zaměstnanců pak byla nejčastější zpětná vazba taková, že problém uplatnit se na trhu práce mají už lidé 50+, zejména ženy. Proto je chceme podpořit. Mezigenerační učení a výměnu zkušeností považujeme za klíčovou hodnotu na trhu práce.

KDO STOJÍ ZA TÍMTO PROJEKTEM?

Nadace Krása pomoci funguje již od roku 2008. Vizí nadace jsou senioři, kteří žijí důstojný život v domácím prostředí. Naším cílem také je, aby společnost vnímala seniory s respektem. V rámci projektu Doma bez obav pomáháme seniorům a jejich blízkým v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a omezení soběstačnosti staršího člověka.

Poskytujeme komplexní poradenství a dlouhodobou individuální podporu při zajišťování péče v domácím prostředí. Působíme preventivně proti předčasnému umisťování seniorů do institucionální formy péče, podporujeme trend deinstitucionalizace.

Chcete se dovědět o nadaci a její činnosti více? Podívejte se na www.krasapomoci.cz.

Tento projekt podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. Dále projekt podporuje Nadace Vodafone v rámci programu Laboratoř Nadace Vodafone.