HLAVNÍ PRACOVNÍ VÝHODY PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNĚ SCHOPNÝCH LIDÍ GENERACE 50+

Článek - Jaké jsou pracovní výhody pro zaměstnávání generace 50+?

Jednou z největších výhod, proč mít ve své firmě zaměstnance ve věku nad 50 let je určitě to, že necítí takovou potřebu změn jako mladí lidé. Mnozí personalisté potvrzují, že fluktuace zaměstnanců do 35 let je vyšší než zaměstnanců 50+. Tato generace je podle nich v zaměstnání stabilnější a tak méně často mění práci. V tomto věku často mají pocit, že si své profesní a kariérní cíle již splnili, proto je ke změně nemotivuje ani kariérní růst. Znají své reálné možnosti, nepotřebují si nic dokazovat. Dalším důvodem jejich stability je i větší obava z nezaměstnanosti.

Myslíte si, že tato věková kategorie již nemůže nabídnout výkon srovnatelný s výkonem zaměstnance o generaci mladším? Nemusí to být pravidlo. A co může přirozeně chybět na dynamice, je vyváženo poměrně velkou dávkou loajálnosti k firmě a dlouhodobě stabilním výkonem.

Mnohaleté zkušenosti těchto lidí firmám přináší tolik potřebné a tolik nedoceněné know-how, které se přirozeně předává ze starší na mladší generaci. Jejich zkušenosti v různých oblastech jsou nenahraditelným přínosem pro firmu. Několikaletá praxe v oboru a s tím spojené zkušenosti i odbornost jsou často důležitější než teoretické znalosti. Přesto jsou lidé 50+, jak uvádějí mnozí personalisté, vděčnější a poctivější než mladí lidé.

Praktickými zkušenostmi to nekončí. U některých profesí je i výhodou, že zaměstnanci 50+ znají systém a pozadí oboru, ve kterém pracují, vědí jak jednat s úřady či jinými společnosti, mají vytvořené kontakty a známosti, mají znalost o vývoji svého oboru. Obecně mají díky letům praxe v oboru větší rozhled. To je důvod, proč mají “čuch” na rizikové faktory a potenciální hrozby.

Průzkumy hovoří jasně. Lidé v kategorii 50+ mají obecně nižší tendence ke konfliktům, jsou pokornější a skromnější. To však neznamená, že by si nedokázali stát za svými názory nebo je neuměli logicky obhájit.

Ve více než 85 % případů již tato generace není zatížena rodinnými starostmi a péčí o děti. Tzv. „syndrom prázdného hnízda“ dává větší volnost zaměstnancům této kategorie na plné soustředění na práci a plnění pracovních úkolů.

To, že věková kategorie 50+ je ohrožena zdravotními problémy, je pouze část pravdy. Tito lidé jsou totiž psychicky odolnější, což je i důvodem, proč se u nich tak často neobjevuje syndrom vyhoření – mají již uspořádané hodnoty pro optimální vyváženost v oblasti pracovní a volnočasové. Počet pracovních úrazů, díky jejich mnohaleté praxi, je nižší, než je tomu u lidí o generaci mladších.