JAK SI PORADIT S ODCHODEM ZE ZAMĚSTNÁNÍ

Zvažujete změnu práce nebo jste dostali výpověď? Máme pro vás tipy, na co nezapomenout.

Projděte si s námi nejčastější způsoby ukončení pracovního poměru a vše, co je třeba při ztrátě nebo změně zaměstnání vyřídit a na co nezapomenout.

Jak může být pracovní poměr ukončený? 

 • Dohodou o rozvázání pracovního poměru 
 • Výpovědí 
 • Zrušením ve zkušební době 
 • Okamžitým zrušením 
 • Uplynutím sjednané doby (smlouva na dobu určitou) 

Kdy nemohu ze zákona dostat výpověď? 

Výpověď ze strany zaměstnavatele nemůžete dostat, jste-li v takzvané ochranné době, nebo těstě před jejím počátkem: 

 • kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným 
 • kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnanci čerpají rodičovskou dovolenou 
 • kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci 
 • doba, kdy zaměstnanec či zaměstnankyně ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění 
 • v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 

Ale pozor, jsou výjimky, kdy i v ochranné době můžete výpověď dostat: 

 • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší či přemisťuje 
 • z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr 
 • pro porušování pracovních povinností nebo porušování režimu práce neschopného pojištěnce 

Kdy mám nárok na odstupné? 

Mám nárok:  

 • výpověď nebo ukončení dohodou z takzvaných organizačních důvodů 
 • výpověď ze zákonem definovaných zdravotních důvodů (bez vlastního zavinění) 

Nemám nárok: 

 • při výpovědi podané zaměstnavatelem z jiných zákonných důvodů 
 • při dohodě z jiných důvodů nebo bez udání důvodu 
 • zaměstnanec sám podává výpověď  

Jaká je výše odstupného? 

Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele: 

 • 2 a více let: trojnásobek průměrného výdělku 
 • 1 – 2 roky: dvojnásobek průměrného výdělku 
 • Méně než 1 rok: jeden měsíční výdělek 

Jaký má vliv odstupné na podporu v nezaměstnanosti? 

 • Kdo má nárok na odstupné (bez ohledu na to, zda mu bylo skutečně vyplaceno), nedostane po odpovídající dobu podporu v nezaměstnanosti 
 • Podporu začne čerpat až po uplynutí doby, kterou pokrývá odstupné  
 • Podpora se nekrátí, jen se odloží její vyplácení 
Pro přehlednost si můžete jednotlivé úkony sepsat a odškrtávat

Na co je třeba při odchodu ze zaměstnání myslet?  

 • Výstupní list (vyrovnání vašich závazků vůči firmě) 
 • Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočťák) 
 • Potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění 
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (formulář ÚP) 
 • Posudek/ reference (dopředu si rozmyslete, na koho dáte budoucímu zaměstnavateli kontakt)   

Co dělat v prvních dnech nezaměstnanosti? 

 • Zaevidovat se na ÚP do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání
 • Nepropadat panice a nastavit si rozvrh na hledání práce 
 • Oslovit rodinu, známé, bývalé kolegy a zkusit přes ně hledat nové uplatnění
 • Začít procházet pracovní portály a zjistit, jaké pozice jsou na trhu volné 

Ztratili jste práci a potřebujete pomoci s hledáním nové? Napište nám na zlataprace@krasapomoci.cz a rádi Vám pomůžeme. 

Tento článek vznikl v lednu 2022 na základě aktuálních platných pravidel a Zákoníku práce. Upozorňujeme, že informace se mohou časem měnit. Pokud řešíte nástup do nového zaměstnání, jistě Vám s konkrétními požadavky poradí na personálním oddělení. 

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

https://www.uradprace.cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani

https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/vypoved/dokumenty-pri-odchodu-zamestnance/