JAKOU ŠANCI NA PRACOVNÍM TRHU MAJÍ ŽENY PO PADESÁTCE?

Článek - Nepodceňujte se, nízké sebevědomí v technických dovednostech můžete nahradit zkušenostmi a rozhledem.

Míra nezaměstnanosti klesá a Česká republika se dlouhodobě drží pod průměrem Evropské unie. Přesto pro ženu přes padesát je někdy velmi obtížné najít si novou práci. Podle expertů jsou na vině předsudky zaměstnavatelů a někdy i nízké sebevědomí budoucích zaměstnanců. Na úvod pár čísel, která vypadají velmi optimisticky. K 30. září 2018 počet volných míst převyšoval počet uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR evidoval 224 331 nezaměstnaných, počet volných míst vzrostl na více než 316 tisíc. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo jen žen nad padesát téměř čtyřicet tisíc.

„Lidé ve věku 50+ stále tvoří největší skupinu uchazečů o zaměstnání, v tomto smyslu tedy nepozorujeme zlepšení v přístupu k zaměstnávání,“ komentuje aktuální údaje o míře nezaměstnanosti Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad a dodává: „Fakt, že průměrný věk nezaměstnaných je 42 let, svědčí o tom, že čeští zaměstnavatelé více preferují mladší ročníky a i přes nedostatek lidí se na tomto jejich přístupu příliš nemění.“ S tím souhlasí i Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Podle něj se sice situace zlepšuje, ale předsudky zaměstnavatelů přetrvávají. „Rozhodně neplatí, že být ženou s věkem nad padesát automaticky znamená horší vyhlídky na zaměstnání, ale na druhou stranu jsou pozice, kde panuje obecné klišé, že jsou doménou mladých lidí. Takové zkratkovité uvažování asi najdeme v marketingu, IT nebo strojařině,“ míní Halbrštát.

Je vám přes padesát? Nepodceňujte se

Podle psychologa u velké části lidí, kteří jsou ve věku nad padesát let, dochází v pracovní oblasti k poklesu jejich sebevědomí. Ve srovnání s mladšími pracovníky si přestávají věřit zejména v technických vědomostech či v práci s počítačem. Vnímají se jako pomalejší a méně výkonní a mají obavu, že nevydrží pracovat ve stresovém prostředí a že nebudou schopni odolávat zvyšujícímu se tlaku na výkon ze strany zaměstnavatele.

Obecně se dá říct, že s věkem klesá u lidí schopnost si zapamatovat a vybavit informace. Je to však tak markantní rozdíl? „Z psychologických testů umíme změřit, že inteligence skutečně klesá, ale poměrně pomalým tempem. Navíc rychlost je často nahrazována zkušeností a rozhledem. Proto u mnohých jedinců dochází spíše k tomu, že si nevěří a podceňují se. Mnohdy i pod vlivem zažitého stereotypu, že starší pracovníci jsou těžkopádné konzervy,“ říká psycholog Tomáš Morávek.

A co doporučuje, pokud je vám přes padesát a hledáte práci? Zkuste si uvědomit, jaké máte konkrétní dovednosti a přednosti na trhu práce. Co jste se naučili, co dokázali a v čem jste se celou pracovní kariéru rozvíjeli. Snažte se udržovat své myšlení a schopnost učení se novým věcem v kondici. Ideální je dávat si každoroční cíle něčemu novému se naučit. „V neposlední řadě si uvědomte, že jsou oblasti v práci, kde již sice nebudete nejrychlejší, ale velikou výhodou lidí nad padesát je schopnost nadhledu, disciplína a motivace uspět,“ shrnuje psycholog.

Ročník narození do životopisu uvádět nemusíte

Údaj o datu narození není v CV povinný a diskriminace z důvodu věku je protiprávní. „Ve většině případů postačí jméno, příjmení a adresa, takže by bylo diskriminačním opatřením, pokud by neuvedení data narození znamenalo vyřazení uchazečky o zaměstnání z výběrového řízení,“ říká advokátka Klára Valentová z poradenské skupiny Vilímková Dudák & Partners. Stejně tak jestliže svůj věk či datum narození v životopisu uvedete, nesmí být tato informace použita jako kritérium pro výběr vhodného kandidáta.

Dotaz na věk by neměl padnout ani při pohovoru. „Pokud bude taková otázka položena, uchazečka není povinna odpovědět, respektive má právo se zeptat, proč tento údaj zaměstnavatel potřebuje, a pokud zaměstnavatel svůj požadavek patřičně neodůvodní, má právo odepřít takový údaj sdělit a nemůže být za to při výběrovém řízení znevýhodněna,“ upřesňuje advokátka.

Už jen inzerát typu: „Do svého mladého týmu hledáme nové posily“ nebo „Jste mladý, aktivní, máte rád výzvy?“ diskriminační je, jde však o takzvanou nepřímou diskriminaci. „Podle mnoha výzkumů patří diskriminace na základě věku či pohlaví mezi nejčastější formy diskriminace v pracovněprávních vztazích, ženy přitom bývají z důvodu věku diskriminovány více než muži. Nejčastější problém s přijetím do zaměstnání uvádějí především lidé ve věku 55-59 let,“ shrnuje Valentová. Obranou proti diskriminaci může být stížnost na příslušný inspektorát práce, který může zaměstnavateli uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

I žena přes padesát má šanci

Ze zkušeností Úřadu práce ČR vyplývá, že mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání u věkové skupiny 50+ patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. „Jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času,“ tvrdí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Dlouhodobý nedostatek lidí na trhu práce samozřejmě zaměstnavatele nutí ke změně, jde to však stále velice pomalu. „Pozorujeme větší ochotu mít věkově diverzifikované týmy třeba v logistických provozech, kde práce není vyloženě fyzicky náročná,“ říká Honsová. Dalšmi oblastmi, kde roste ochota nabírat starší ročníky, jsou velkoobchodní řetězce, řetězce s občerstvením, maloobchod a služby. Jednak samozřejmě kvůli nedostatku lidí, ale také kvůli zákazníkům, mezi kterými jsou lidé jakéhokoli věku. „Firmy, které se začaly cíleně zaměřovat na lidi s věkem nad 50 let, jsou stále ještě třešničkou na dortu. Nicméně začínají se objevovat, protože si spočítaly, že je pro ně výhodnější najmout staršího člověka, který bude loajální a nehrozí u něj, že se po zaškolení, kdy do něj firma investuje, sebere a půjde o dům dál. Tvrdé znalosti lze doučit, povahu a přístup k práci těžko,“ uzavírá manažerka Randstad.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/trh-prace-zamestnavani-zeny-nad-50.A181018_084506_podnikani_fr