KULATÝ STŮL NA TÉMA ODCHODY DO DŮCHODU

Pozvánka na kulatý stůl- zapojte se s námi do diskuze

V Česku během dvaceti let přibude více jak jeden milión lidí starších 65 let. To bude logicky vytvářet tlak na integraci starších pracovníků na trhu práce, jelikož mladších lidí bude dále spíše ubývat. Na téma Odchody do důchodu jsme si nechali zpracovat od IDEA CERGE-EI studii, která se zabývá analýzou chování starších pracovníků na trhu práce, konkrétně pak jejich přechodu do důchodu, a poskytuje mezinárodní srovnání ČR se západními zeměmi Evropy.

Důchod: Konec nebo příležitost? Proč lidé odchází do důchodu v okamžiku, kdy na něj mají nárok a nesetrvávají na pracovním trhu déle? Jaká opatření a příležitosti mohou vést k pozvolnějším odchodům do důchodu? Jaké jsou v tomto směru osvědčené trendy v zahraničí? Jak reagují zaměstnavatelé na zvyšující se průměrný věk pracovníků? Udělá stát něco pro to, aby podpořil zaměstnávání starších pracovníků?

To a mnohem více budeme řešit na kulatém stole, který organizujeme ve spolupráci s IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. V roli řečníků se představí zástupci ze státního i soukromého sektoru a v neposlední řadě budeme sdílet i náš pohled na věc. Rádi bychom otevřeli debatu na toto téma a společně hledali možná řešení, jak motivovat pracovníky, aby na trhu práce setrvali déle. S ohledem na ekonomiku a stárnutí populace to bude nezbytné.

Filip Pertold | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, zpracovatel studie Odchody do důchodu v Česku, který odprezentuje výsledky studie

Soňa Morawitzová | manažer projektu Zlatá práce Nadace Krása pomoci, která promluví o projektu na podporu osob 50+ na trhu práce

Kateřina Štěpánková | zastupující náměstkyně Sekce zaměstnanosti MPSV, která se bude věnovat propojení tématu se strategií zaměstnanosti

Eva Hejlová | víceprezidentka a výkonná ředitelka People Management Forum, z. s., která představí současné trendy v personalistice a zaměstnávání

Ladislav Onderka | Recruitment, Selection&Onboarding Leader IKEA, který ukáže, jak politika zaměstnávání lidí 50+ vypadá v praxi

Kdy: 17. září 2020 | 15:00–17:00 hodin

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Přihlásit se můžete na: idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/IDEA_KP_duchod.

Jste srdečně zváni!