MĚSÍC DIVERZITY

Článek o diverzitě v pracovních týmech

Květen je měsícem diverzity. Toto téma je v poslední době často skloňované, a to i v souvislosti s pracovním trhem. A proč je diverzita tak důležitá?

Slovo diverzita vychází z anglického pojmu diversity, tedy rozmanitost, každý z nás je unikátní, má za sebou různé zkušenosti a svůj pohled na svět. A co to v praxi znamená? Různorodý pracovní tým přichází se širší škálou přístupů k řešení úkolů, s větším množstvím inovativních nápadů, s různými názory na věc, ale třeba také s novou sítích sociální kontaktů. Další přidanou hodnotou je schopnost firmy díky těmto věcem lépe porozumět svým zákazníkům.

Rozvíjení diverzních pracovních týmu vzniká přirozeně s rozvojem globalizace a sociálními změnami. Lidé se stěhují za prací v rámci států, ale i kontinentů, a i v České republice působí řada nadnárodních firem. Do popředí také vstupují trendy jako je podpora lidí ze zdravotním, mentálním nebo duševním handicapem na trhu práce, aby mohli žít plnohodnotný život a stali se respektovanými partnery. V jednom pracovním kolektivu se tak setkávají lidé z různých koutů světa a s různými životními příběhy.

Významný faktor v oblasti sociálních změn hrají také demografické změny, dnes často zmiňované v souvislosti se stárnutím populace. Spolu se zvyšujícím se věkem dožití se zvyšuje také průměrný věk zaměstnanců a před firmami teď stojí velká výzva, jak do svým týmů pracovníky vyššího věku zapojit a jak vybalancovat vztahy mezi různými generacemi.

V některých firmách se tvoří přátelská atmosféra v různorodých týmech sama o sobě, aniž by bylo třeba nějaké výrazné podpory. Jiné firmy intenzivně, a často i velmi úspěšně, pracují se svými manažery na tom, aby do svých týmu přijímali pracovníky z nejrůznějších skupin a podporovali jejich potenciál. Věří, že díky tomu bude jejich tým efektivnější. Jsou ale i tací zaměstnavatelé, kteří uzavřeli svoje dveře pro některé kandidáty, a to ať už vědomě a cíleně nebo na základě stereotypů, které si neuvědomují, a to je škoda.

Není však správnou cestou naplňovat „kvóty“ bez hlubšího smyslu a diverzitu „lámat přes koleno“. Pokud chce firma budovat rozmanitost ve svých týmech, musí na to být připravena a musí na to být připraveni také její zaměstnanci. Je třeba otevřít oči a hledat potenciál u lidí, kteří nám dříve unikali ze zorného pole. Diverzita se stává nutností, ale je to také výzva pro nás všechny!