MOHOU SPOLEČNOSTI POMOCI SVÝM ZAMĚSTNANCŮM BÝT ŠŤASTNÍ A ZDRAVÍ?

Článek BBC news o duševním zdraví zaměstnanců

Stále více zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům benefity z oblasti duševního zdraví. Je to ale skutečně to, co lidé chtějí? Mohou skutečně pomoci udržovat lidi v pohodě?

Když před šesti lety začala 31letá Eliza pracovat ve velké americké investiční firmě, bylo to místo, kde se na pracovišti nemluvilo o pocitech. „Jsou to peníze, takže jde jen o čísla, čísla, čísla. Na pracovišti nebylo místo pro soucit. V tomto pocitu jsem pracovala roky.“

I když měla práce spoustu benefitů v podobě přístupu do tělocvičny, obědy a kantýnu, Eliza říká, že „to nikdy nebylo o opravdovém starání se o lidi“. Před dvěma až třemi lety si Eliza všimla změn. „Společnost začala pořádat workshopy a kurzy o péči, spánkových návycích a obdobných tématech. Vytvářeli místo, kde se mohlo mluvit o duševním zdraví.“

Podle odborníků roste tlak na zaměstnavatele, aby převzali odpovědnost za podporu emoční stability svých zaměstnanců. Ačkoliv již před pandemií došlo k posunům v oblasti benefitů pro duševní zdraví v práci, nástrahy minulého roku učinily problematiku duševního zdraví ještě naléhavější.  

„Duševní zdraví na pracovišti bylo před pandemií na inflexním bodě,“ říká Kelly Greenwood, CEO školící firmy Mind Share Partners ze San Francisca. „Myslím, že kvůli pandemii a zoufalé potřebě podpory lidí, se situace urychlila.“

Teoreticky vzato, podpora přichází pozdě. Není to však tak jednoduché, ve smyslu že by zaměstnanci dostali nové benefity a potom se jejich duševní zdraví jednoduše zlepšilo. Jak se tyto programy šíří napříč organizacemi, realitou je, že je složité zajistit pohodu pro zaměstnance, a že tyto úpravy mohou být jen špičkou ledovce pro zajištění jejich bezpečnosti, zdraví a spokojenosti.

Nové benefity, staré obavy?

V posledních letech a napříč odvětvími, se začal zvyšovat počet společností, které do svých zaměstnaneckých benefitů přidávají prostředky na wellness a péči o duševní zdraví.

Během pandemie tyto nabídky exponenciálně narostly. Podle zprávy společnosti Wellable z roku 2021, 88 % společností v USA investují více do duševního zdraví. Více než 80 % investují více do oblasti zvládání stresu a odolnosti, a více než polovina dotázaných společností nabízejí kurzy mindfulness a meditace. Zpráva ukazuje, že: „Tyto programy nabírají v posledních letech na popularitě, a jedinečné výzvy způsobené pandemií covidu poptávku jen zvýšily. Smutek, sociální izolace, ztráta příjmu, strach vyvolávají problémy s duševním zdravím nebo zhoršují stav. Dobrou zprávou je, že si toho všímají zaměstnavatelé.“

Eliza, která ve své investiční firmě zaznamenala nárůst počtu wellness programů, kurzů a workshopů cítí, že „pandemie si vynutila tuto naléhavost, doslova bychom lidi rychle ztráceli, když bychom něco neudělali,“ a říká že „letos jsem zaznamenala více interních změn než za celých šest let, co tu pracuji. Přidali spoustu benefitů. Přidali benefity v podobě péče o dítě. Rodiče říkali, že je nemožné pracovat z domu. Společnost jim rychle odpověděla, že benefity se zlepšily a že pokryjí 80 % z domácí péče o dítě.“

Přestože si společnosti uvědomují potřebu a stále častěji poskytují benefity v oblasti duševního zdraví, terapeutická sezení nebo programy mindfulness, není žádná záruka, že jich zaměstnanci využijí.     

Na mnoha pracovištích přetrvává tradiční propast mezi osobním a profesním životem, zároveň přetrvává stigma, které brání mnoha lidem v tom, aby se svými kolegy nebo šéfy nadnesli téma duševního zdraví. „Lidé se stále bojí, že pokud o tom budou mluvit, nedostanou práci nebo nebudou povýšeni,“ říká Barbara Hervey, vedoucí výzkumu inkluze a diverzity v britském Accenture Research. Pracovníci se mohou obávat, že i zdánlivě soukromé sezení nezůstane zcela pod pokličkou, pokud je řízeno vedením společnosti. A mnohým je nepříjemné se účastnit seinářů a workshopů se svými kolegy, kteří naslouchají.

Laura, 32letá pracovnice ve strat upu, souhlasí: „Vedení má za to, že lidé chtějí mít místo, kde se otevřít a kde by mohli mluvit, ale je to naopak. Lidé se nechtějí otevírat před kolegy a pokud by to udělali, tak se na firemním workshopu.“ Jednoduše řečeno, zaměstnanci se možná nechtějí účastnit firemních programů, protože to není ten správný druh pomoci.

Originál článku v angličtině najdete zde: https://www.bbc.com/worklife/article/20210319-can-companies-actually-help-workers-stay-happy-and-healthy