NA CO NEZAPOMENOUT PŘI NÁSTUPU DO NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ?

Máte novou práci! Na co ale nezapomenout ještě před nástupem.

Úspěšně jste zvládli pohovor, přijali jste nabídku a těšíte se na novou kapitolu pracovního života. Než ale začnete na plno pracovat, čeká vás pár administrativních záležitostí. Projděte s námi body, na které byste při nástupu do nového zaměstnání neměli zapomenout.

Co musím stihnout před nástupem? 

Ještě, než půjdete podepsat pracovní smlouvu, je potřeba novému zaměstnavateli dodat osobní údaje pro její přípravu. Nejčastěji se setkáte s požadavkem na vyplnění osobního dotazníku, kde po vás zaměstnavatel bude chtít vědět základní osobní údaje, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodinný stav, adresa, kontakt, číslo účtu nebo zdravotní pojišťovna. Zároveň je ale dobré vědět, že po vás může vyžadovat pouze informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Společně s osobním dotazníkem byste měli podepsat tzv. GDPR neboli souhlas se zpracováním osobních údajů. Připravte si také fotografii na průkaz, do emailu nebo uvítacího medailonku. 

V závislosti na typu pozice po vás zaměstnavatel může vyžadovat doklad nejvyššího dosaženého vzdělání nebo certifikáty odborných znalostí a zkoušek. Pokud to vyžaduje povaha práce, bude také nutné doložit výpis z rejstříku trestů. 

Zaměstnavatel je také povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru. Lékařské prohlídky je třeba periodicky opakovat, a to dle kategorie práce, rizika a věku zaměstnance jednou za rok až jednou za šest let.  

Nezapomeňte rovněž na zápočtový list z předchozích zaměstnání. 

Stáhněte si přehledný checklist ZDE a odškrtejte si jednotlivé body.

Co se řeší v den nástupu do práce? 

Dle Zákoníku práce je při nástupu do zaměstnání zaměstnavatel povinen zajistit školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Obsah, způsob a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo směrnicí. 

Aby vám byla správně vypočítaná mzda, nezapomeňte vyplnit prohlášení poplatníka k dani a pokud pobíráte důchod, tak i potvrzení o přiznání invalidního nebo starobního důchodu. Mzdové účetní také doložte případné údaje o srážkách ze mzdy. 

Nejnutnější administrativu máte za sebou a už se skoro můžete pustit do práce. Velmi pravděpodobně od zaměstnavatele dostanete klíče, vstupní karty, bezpečnostní kódy a pracovní pomůcky, ať už mobilní telefon, počítač nebo oblečení. Převzetí pomůcek potvrdíte podpisem na předávacím protokolu. Pokud věci nejsou nové a jdou zděděné po vašem předchůdci, je dobré jejich stav zkontrolovat a do protokolu nedostatky případně dopsat.  

Je také možné, že Vás první dny budou čekat interní školení a následné ověření nových znalostí.  

Kde musím nové zaměstnání nahlásit? 

O vaší nové vysněné práci už ví rodina, přátelé i sousedé. Koho dalšího ale určitě nesmíte opomenout? Pokud jste byli před novým zaměstnáním evidováni na Úřadu práce, je vaší povinností Úřad práce kontaktovat a nahlásit nové zaměstnání a vyřadit se z evidence.  

Váš nový zaměstnavatel má povinnost vás nahlásit na okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu do osmi kalendářních dnů.  

Přejeme mnoho štěstí v novém zaměstnání! 

Tento článek vznikl v listopadu 2021 na základě aktuálních platných pravidel a Zákoníku práce. Upozorňujeme, že informace se mohou časem měnit. Pokud řešíte nástup do nového zaměstnání, jistě Vám konkrétními požadavky poradí na personálním oddělení.  

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

https://www.mpsv.cz/prace-a-pravo

https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/skoleni-bozp/

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/evidence-uchazecu-o-zamestnani-a-podpora-v-nezamestnanosti

https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/povinnosti-zamestnavatele/oznamovaci-povinnost

https://www.cssz.cz/prehled-povinnosti-zamestnavatele