O nás

PROJEKT ZLATÁ PRÁCE

Zlatá práce navazuje na projekt Stařešina do každé korporace, který Nadace Krása pomoci realizovala v roce 2016. Jeho cílem bylo upozornit na stárnutí populace a jeho dopady pro pracovní trh.

Už teď zaměstnavatelé pociťují nedostatek pracovníků. Zároveň projekt upozorňoval na přínosy diverzity, důležitost zapojení všech věkových skupin a předávání zkušeností z generace na generaci.

V rámci projektu vznikla propagační videa o firmách, kde toto funguje velmi dobře. Zároveň jsme oslovili dalších 200 firem a ptali se je na zkušenosti se zaměstnáváním lidí starších 50 let.

Ze zpětné vazby a z dalšího šetření v rámci projektu nám vzešla jednoznačná zpětná vazba. Firmy opravdu pociťují nedostatek pracovníků a jsou otevřené interním změnám v rámci age managementu. České firmy nám většinou sdělily, že by ocenily inspiraci a informace, co mají konkrétně dělat. Zároveň vítají legislativní změny, které by zaměstnávání lidí v důchodovém věku podpořily, například ve směru k flexibilnějšímu trhu práce.

Od zaměstnanců pak byla nejčastější zpětná vazba taková, že problém uplatnit se na trhu práce mají už lidé 50+, zejména ženy. Proto je chceme podpořit. Mezigenerační učení a výměnu zkušeností považujeme za klíčovou hodnotu na trhu práce.

KDO NÁS PODPORUJE

Česká asociace age managementu je zastřešující národní organizace sdružující firmy, instituce, NGO, právnické osoby, fyzické osoby, které působí v oblasti rozvoje a využívání age managementu na úrovni zaměstnanců i organizační/firemní kultury. Nabízí spolupráci na rozvoji a zavádění uceleného systému age managementu pro firmy a organizace.

Byznys pro společnost jako největší aliance firem pro rozvoj a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v České republice je národní partnerskou organizací CSR Europe. Motivuje a podporuje firmy,  aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

People Management Forum je profesní nezisková organizace, která už 27 let sdružuje HR profesionály, zástupce managementu a odborníky v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů a pořádá pro ně  odborné a vzdělávací akce, konference a vydává časopis HR forum. Spolupracuje s více než 200 členskými organizacemi a odbornou veřejností. Sdružuje odborníky a zvyšuje povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti.

Genixa je nezisková organizace podporující lidi, kteří v rámci své aktuální či dlouhodobé životní situace spadají do některé ze skupin ohrožených na trhu práce, při hledání nového pracovního uplatnění. Díky svému přímému napojení na svět byznysu má přehled o aktuálním dění na trhu práce, zaměstnanosti a nejnovějších trendech v náboru. Do projektu jsou zapojení specialisté na personalistiku s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou v denním kontaktu se zaměstnavateli a pomáhají uchazečům skrze bezplatné kurzy a individuální konzultace.

Age Management z.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 a věnuje se výhradně problematice age managementu. Cílem organizace je podpora rozvoje konceptu age managementu a pracovní schopnosti výhradně na vědeckých základech a přenos dobré praxe ze zahraničí. Pomáháme organizacím zavádět praktickou formu udržitelné zaměstnatelnosti do firemních procesů s ohledem na věk a specifickou situaci zaměstnanců. Spolupracujeme s významnými odbornými pracovišti v ČR i v EU, které se věnují konceptu pracovní schopnosti a age managementu a realizujeme výzkumné projekty na podporu stárnutí na pracovišti.

Randstad je personálně-poradenská společnost. Věříme, že práce je v životě každého člověka jednou z podmínek spokojenosti. Víme, že každý člověk má jiné potřeby, a tyto potřeby se v různých životních etapách mění a vyvíjí. Naším posláním je propojit dva ideální protějšky, kteří se perfektně doplní – najít talenty pro firmy a firmy pro talenty. Dosadit toho správného člověka na tu správnou pozici je základem veškeré naší činnosti. To je práce, která nás baví a dává nám smysl, protože mění pozitivním směrem životy našich klientů i kandidátů.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

i60.cz je největším internetovým portálem, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portále tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa. Jedná se o komunitní portál, na kterém vznikají nová přátelství, čtenáři se navzájem scházejí, organizují společné výlety a pořádají nejrůznější setkání a akce. Na portále i60 najdete tipy na kulturní a společenské události po celé České republice, ale i tipy na dobré restaurace, ubytování či služby.

Časopis My50+ vznikl z myšlenky přinést ženám středního věku časopis, ve kterém najdou témata a informace blízké jejich zájmům a potřebám. Na pultech novinových stánků je spousta krásných lifestylových časopisů pro ženy. A když je otevřete, jsou plné krásných fotografií a témat. Potíž je v tom, že jak fotografie, tak produkty i témata v časopise jsou většinou zaměřena na mladší generaci. Proto přicházíme s úplně novým časopisem a trochu odlišným konceptem. Chceme psát o tématech, která zajímají ženy středního věku. Chceme přinášet obrazy z jejich života a ukázat, že v padesáti je žena v nejlepším věku. Má ještě spoustu energie začít nové věci a má i čas.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Jooble je pracovní portál, který byl vytvořen za jediným účelem – pomoct najít kandidátům vysněnou práci. Portál je vytvořen tak, aby maximálně ušetřil čas a úsilí a aby kandidáti při zadání jednoho vyhledávacího dotazu nalezli práci, která jim bude vyhovovat na 100%. Pro ty pravé „gurmány“, kteří chtějí vytěžit maximum ze svého života, přidali spoustu nástrojů, jako například rozšířené hledání a velké množství speciálních filtrů pro ještě efektivnější hledání práce. Na aktuální nabídku práce se můžete podívat zde, nabízí také pozice vhodné pro seniory, které naleznete zde.

KDO STOJÍ ZA TÍMTO PROJEKTEM?

Nadace Krása pomoci funguje již od roku 2008. Vizí nadace jsou senioři, kteří žijí důstojný život v domácím prostředí. Naším cílem také je, aby společnost vnímala seniory s respektem. V rámci projektu Doma bez obav pomáháme seniorům a jejich blízkým v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu a omezení soběstačnosti staršího člověka.

Poskytujeme komplexní poradenství a dlouhodobou individuální podporu při zajišťování péče v domácím prostředí. Působíme preventivně proti předčasnému umisťování seniorů do institucionální formy péče, podporujeme trend deinstitucionalizace.

Chcete se dovědět o nadaci a její činnosti více? Podívejte se na www.krasapomoci.cz.

Tento projekt podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. Dále projekt podporuje Nadace Vodafone v rámci programu Laboratoř Nadace Vodafone.

Jste v podobné situaci právě teď? Nechte nám na Vás e-mail a my se ozveme! Nebo nám zavolejte na 778 087 732.