ROZHOVOR S VÁCLAVEM SZÁKALEM NEJEN O KOUČOVÁNÍ

Duševní zdraví z pohledu kouče

Zajímá vás, co je to koučink, v čem vám může pomoci a jak souvisí s vaší kariérou? Přečtěte si rozhovor s Václavem Szákalem z Results & Emotions.

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a kariérním poradenstvím?  

Kariérní poradce je odborníkem v oblasti pracovního trhu a v uplatnění na něm. Pomůže vám sepsat nebo upravit životopis tak, aby byl poutavý. Připraví vás na zvládnutí pohovoru a naučí vás, jak se chovat na pracovním trhu. Dle vašich zkušeností a praxe je vám schopen doporučit, na které pracovní pozice se má smysl hlásit. Připraví vás i na případné vyjednávání o odměně za práci.  

Kouč vám pomůže udělat si ve všech těchto situacích jasno a dobře si je promyslet. Pomůže vám, dobře si vybrat, jakým pracovním směrem hodláte směřovat. Nebude vám do ničeho povídat, ale pomocí vhodných otázek vás povede k nalezení si vlastních odpovědí, které budou skutečně o vás. Pokud jste si prošli náročným obdobím v kariéře nebo těžkým koncem v předchozí práci, pomůže vám si tato témata zpracovat a najít znovu chuť a vášeň do života a do práce.  

Změnila se s pandemií řešená témata a požadavky na koučink?  

V první řadě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po koučování. Profesionální koučink se dostává do povědomí lidí a ty jej stále častěji volí jako pomáhající nástroj do svého života. Témata vždy odpovídají době ve které žijeme, takže i covid se odrazil v probíraných tématech. Zejména jsme s klienty řešili zvládání home officu a souběhu práce s rodinným životem díky zavřeným školám. Také jsme řešili náročné situace související s tím, že některé obory byly covidem významně zasaženy a firmy a lidé v nich museli začít přemýšlet a konat jinak, aby přežily.  

Naši klienti se často potýkají s nízkým sebevědomím a podceňováním sebe sama. Existuje nějaký nástroj nebo techniky, jak své sebevědomí mohou zvýšit?  

Doporučil bych začít si více zvědomovat své úspěchy. Ohlédnout se a připomenout si všechny ty věci, které se jim již v životě povedly – určitě jich není málo. A přestat se porovnávat s druhými. Nezaměřovat se na to, co není, ale na to co už mají a co ještě mohou dokázat. Přijmout sami sebe se všemi svými dary i slabými stránkami. Všechno se to lehko říká, ale už hůře dělá. Kouč může být v těchto situacích nápomocný a pomoci koučovanému změnit úhel pohledu na sebe sama a svou situaci.  

Jak lze podpořit motivaci při hledání práce?  

Otázka motivace je velmi individuální. Je dobré zamyslet se a zmapovat si, co mne v práci baví a v čem se cítím silný. Co mě bude nejvíce naplňovat, nebo naopak pokud nemám moc na výběr, tak co mi bude nejméně vadit. Kouzelné motivační příručky vám poví, abyste šli za svými sny. Sám pracovní trh ale patrně takové příručky nečte, takže někdy takové snové možnosti na výběr nejsou. Pokud se nedokážu motivovat náplní práce, zaměřil bych se alespoň na odměnu za práci a popřemýšlel, jaké možnosti mi tato odměna otevře a co s ní budu moci dokázat.  

Obecně jsem vypozoroval, že to co nejvíce funguje je – nevzdávat se a nerezignovat. Nenechat bezmoc zvítězit.

Co by si lidé před začátkem hledání práce měli ujasnit a uvědomit?  

Jednoznačně by si měli ujasnit, co vlastně chtějí a jaká práce je bude naplňovat a jaká práce jim bude dávat smysl. Také bych se určitě zamyslel nad tím, co mohu potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout – proč právě já jsem tím nejvhodnějším kandidátem.   

Co byste poradil našim klientům, na které důsledky pandemie dopadají? Jak si poradit s prací z domova nebo zaškolováním v prázdné kanceláři?  

Jako kouč lidem nepomáhám tím, že bych jim říkal co mají dělat, pomáhám jim k tomu, aby si pro dané situace našli svá řešení. Obecně jsem vypozoroval, že to co nejvíce funguje je – nevzdávat se a nerezignovat. Nenechat bezmoc zvítězit. Přesto, že je situace těžká, trvá dlouho a nevidíme zatím to pověstné světlo na konci tunelu, je potřeba situaci zvládnout. Nepodlehnout negativitě a pasivitě. Hledat nové cesty, jak nové situace zvládat. Nezaměřovat se na to, o co jsme přišli, ale co můžeme v danou chvíli udělat, abychom se posunuli. Neřešit tolik co nemůžeme, ale zaměřit se na to, co můžeme. 

Ing. Václav Szákal, ACC

Zakladatel a hlavní tvůrce metodiky R&E. Přes 12 let pomáhá jednotlivcům i firmám nalézt ideální způsob, jak vnést koučování do jejich životů.

Results & Emotions