S LENKOU KAMANOVOU O UNIVERZITÁCH TŘETÍHO VĚKU

Víte o možnosti dalšího vzdělání na Univerzitách třetího věku (U3V)? O tom, co jsou to U3V, jak výuka probíhá a jaké jsou aktuálně populární kurzy, jsme si povídali s paní [...]

Víte o možnosti dalšího vzdělání na Univerzitách třetího věku (U3V)? O tom, co jsou to U3V, jak výuka probíhá a jaké jsou aktuálně populární kurzy, jsme si povídali s paní doktorkou Lenkou Kamanovou z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.  


Co jsou to Univerzity třetího věku (U3V)?  

Jednotlivé U3V nabízejí takové kurzy zájmového vzdělávání, které odpovídají oblastem, v nichž má daná vysoká škola akreditovány studijní programy. Toto vzdělávání má univerzitní úroveň. Při výuce v rámci U3V jsou užívány stejné nebo obdobné výukové metody a organizační formy charakterizující danou vysokou školu. Přehled o tom, jaké existují U3V v České republice si můžete nejlépe udělat na webu www.au3v.cz. Určitě ji ale najdete v každém krajském městě a část z nich má i svoje pobočky na menších městech. 

Komu U3V slouží? Kdo jsou posluchači kurzů U3V?  

Naší cílovou skupinou jsou primárně osoby seniorského věku, ale umožňujeme vzdělávání i osobám s invalidním důchodem. Otázkou je, kdo je to vlastně senior. Podle světové zdravotnické organizace je to osoba, která má 50 roků a více. Z jiné definice se můžete dozvědět jiné věkové vymezení.  

Každá U3V má další dílčí podmínky. Ke studiu se přihlašuje prostřednictvím přihlášky. Je tedy dobré si před jejím podáním prostudovat podmínky dané U3V. Na naší U3V jsou zapsaní senioři, kterým je 62 nebo taky 82. Máme seniory z města i vesnice. Máme seniory, kteří v průběhu svého aktivního života byli v nejrůznějších profesích. Máme seniory mobilní i imobilní. Máme seniory užívající tablet a smartphone, i seniory, kteří ani nemají mail. Zkrátka chci tím říct, že je to velice heterogenní skupina. Ale něco je spojuje. Jsou to lidé zvídaví, kteří touží po rozšíření znalostí a získání nových. Lidé, kteří se chtějí udržovat v kondici, jak znalostní, tak psychické i fyzické. Jsou to lidé, kteří mají hodně zkušeností a příběhů za sebou, a s tímto je třeba počítat při jejich vzdělávání, při organizaci tohoto studia i při komunikaci s nimi.  

Jak si kurzy a programy U3V představit? Je to stejné jako studium například bakalářského oboru?  

Všechny U3V vychází z toho, jaké vědní disciplíny jsou na ní rozvíjeny a vyučovány u “řádných” studentů. Ale existují rozdíly mezi jednotlivými U3V v tom, jak dlouhé vzdělávací programy nabízí, jak dlouhé jsou lekce či jak dlouho trvá semestr.   

Vysvětlím Vám to na příkladu na U3V Mendelovy univerzity v Brně, ke které mám profesně blízko. Senioři se přihlašují do 3letého studia, což kopíruje bakalářský stupeň studia, ve kterém se potkávají se všemi obory MENDELU. Studium je rozděleno do semestrů (zimní a letní) a je ukončeno slavnostním vyřazením (obdoba promoce), kde jsou absolventům předávány diplomy potvrzující účast na programu celoživotního vzdělávání, a to za účasti paní rektorky, prorektorů i děkanů univerzity. Naši posluchači dostávají i skripta. Každý semestr jim udělujeme zápočty. Po ukončení tříletého vzdělávacího programu se mají možnost přihlásit do dvouletého, to je obdoba běžného magisterského studia. Navazujeme v něm na témata, která zazněla v tříletém vzdělávacím programu. Paralelně s těmito víceletými programy nabízíme jednoleté vzdělávací programy, které se hlouběji věnují tématům obsaženým ve víceletých programech – například zahrádkaření, politice, lesu a přírodě apod. Nabízíme i jednosemestrální kurzy, které odráží dílčí zaměření jednotlivých fakult a dalších pracovišť Mendelovy univerzity v Brně, např. aranžování, zahradní architekturu apod. Jsou velmi praktické a většinou se skládají z většího množství exkurzí, a to na pracovištích MENDELU či dalších součástí.  

Účastníci jsou různí, ale něco je spojuje. Jsou to lidé zvídaví, kteří touží po rozšíření znalostí a získání nových.

Vnímáte třeba nějaké mýty kolem studia na U3V ze strany uchazečů nebo veřejnosti?  

Mýtus, který mi přijde úsměvný, šíří část seniorské populace. Mají představu, že je to jen “pro staré”.  Často slýcháme “tam budu chodit, až budu stará”. Jenže čím je člověk starší, tak klesá ochota právě do takového vzdělávání vstupovat, vlastně kamkoliv. Dalším mýtem je, že na U3V můžou chodit, jen ti senioři, kteří mají maturitu nebo absolvovanou vysokou školu. Někteří i říkají, že to je jen pro ženský či pro městské lidi. Často i slyším, že to jsou vyhozené peníze. Vše pramení z neznalosti a neochoty vnímat podstatu věci.  

Mýtus z řad neseniorské populace o tom, že jde jen o zábavu. Okolí seniorů nechápe, že jde o víc. Jejich děti mají pocit, že babička nebo dědeček chodí na stará kolena do školy a smějí se tomu. Vůbec jim nedochází hlubší smysl těchto věcí. Nechápou důležitost toho, co to pro jejich rodiče či prarodiče znamená. Nechápou, že to, že minimálně jednou týdně jsou jejich rodiče nuceni vyjít z bytu či domu, hezky se obléct, upravit se a vyrazit ven, je udržuje v kondici. To, co se dozví na přednášce je stimuluje, a navíc ještě udržují a rozšiřují sociální kontakty. Když o tohle senioři přijdou, zvyšuje to jejich závislost na rodině i státu.  

Pozorujeme nárůst zájmu o témata spojená se zdravím – genetika a zdraví, zdravé potraviny, bylinky…

Jaký kurz je u vás nejoblíbenější? Jsou kurzy, u kterých vidíte, že dříve zájem tolik nebyl a nyní roste?  

Každá univerzita i region, kde sídlí, má svá specifika. K nám se hlásí posluchači, kteří se zajímají o přírodu, les, krajinu či politiku. Pozorujeme nárůst zájmu o témata spojená se zdravím – genetika a zdraví, zdravé potraviny, bylinky… Velký zájem je i o politická témata a psychologická. V současné době je nejvíce oblíbený kurz Léčivé, aromatické či kořeninové rostliny, který garantuje a učí paní dr. Blanka Kocourková, která je i předsedkyní spolku pěstitelů a zpracovatelů výše uvedených rostlin, je poradkyní ministerstva zemědělství a také pravidelně vystupuje v pořadu Apetýt na Českém rozhlase. Tento kurz máme i v on-line formě. Současným hitem je i on-line kurz Permakulturní zahrada, který lektoruje akademik dr. Jan Winkler a také kurz, jenž vzešel ze spolupráce s Ústavem technologie potravin a panem doc. Miroslavem Jůzlem. Jde o on-line kurz s názvem Masná výroba on-line, kde se posluchači mohou dozvědět o výrobě masných výrobků, jejich zpracování, mohou vidět například bourání masa, mohou se dozvědět o hygienických standardech pro různé druhy masa apod.   

Děkujeme za rozhovor! 

Rozhovor je volným pokračováním našich článků věnovaných tématu Age management. Zmínku o U3V najdete rovněž v článku o Stříbrné ekonomice