Slovník pojmů

A

Agenturní zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnance agentury práce k výkonu práce u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy nebo také formou dohody o pracovní činnosti, které se uzavírají mezi zaměstnancem a agenturou práce.

C

Cestovní náhrady jsou náhrady výdajů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Poskytuje je zaměstnavatel za cestovní výdaje zaměstnance vzniklé při pracovní cestě, cestě mimo pravidelné pracoviště, při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, při přeložení, dočasném přidělení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, při výkonu práce v zahraničí. Cestovními náhradami mohou být náhrada jízdních výdajů, náhrada výdajů za ubytování, stravné, náhrada nutných vedlejších výdajů, náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny apod.

D

Slovo diverzita vychází z anglického pojmu diversity = rozmanitost. Firmy, které podporují diverzitu ve svých týmech věří, že každý z pracovníků bez ohledu na etnický původ, pohlaví, zdravotní omezení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, věk apod., má právo rozvíjet svůj potenciál a že jedinečnost pracovníků přispívá k budování efektivního pracovního týmu.

L

Leadership Synery Community – přístup k adaptaci zaměstnanců založený na propojení mezi lidmi, firmami, externími i interními odborníky a mezi zkušenými pracovníky a novými zaměstnanci. Již před nástupem a při adaptačním procesu se buduje propojení mezi firmou a zaměstnancem, která poté vede vyšší loajalitě zaměstnance a nižší fluktuaci.