STŘÍBRNÁ EKONOMIKA A U3V

V tomto článku se podíváme na téma stříbrná ekonomika a Univerzity třetího věku.

V tomto článku z naší série se podíváme na téma stříbrná ekonomika a Univerzity třetího věku.

Co je to stříbrná ekonomika? Co jsou to univerzity třetího věku a jaké vzdělání nabízejí? 

O stříbrné ekonomice se hovoří se spojitosti se stárnutím populace. Očekává se, že v roce 2060 bude jeden ze tří obyvatel Evropy starší 65 let. Tím se budou proměňovat i potřeby obyvatelstva a právě starší věková kategorie bude udávat směr.  

Co si pod stříbrnou ekonomikou představit? Jsou to produkty, služby a další aktivity, které jsou tvořeny tak, aby vyhovovaly lidem starším 50. let. Lidé v tomto věku tak mohou využívat například služeb cestovního ruchu, produkty komunikačních technologií nebo zdravotnictví, které jsou uzpůsobené na míru jejich potřebám a přáním. Jaké příležitosti stříbrná ekonomika přináší? Stárnutí populaci povede ke vzniku nových typů pracovních pozic, například těch, které budou souviset s péči o starší obyvatele (například pozice ve zdravotnictví a sociální péči). Stříbrná ekonomika by také mohla být podnětem pro investice do zvýšení kvality zdravotní péče. 

Jednou z oblastí stříbrné ekonomiky je také vzdělávání. Možností je se zapojit do Univerzity třetího věku neboli zkráceně U3V. Tento koncept celoživotního zaměření se poprvé objevil už v 70. letech minulého století.  

Studovat v rámci U3V je aktuálně přístupné na většině vysokých škol v České republice a také i na některých vyšších odborných školách. Za absolvování těchto kurzů účastníci sice nezískají vysokoškolský diplom, ale rozšíří si znalosti ve svém oboru nebo oblasti, která je zajímá. Neméně důležitý je i sociální faktor, a to seznámení se s dalšími studenty, kterým je téma vybraného kurzu blízké.  

Zajímavostí je tzv. virtuální výuka, což je čistě dálková výuka pro zájemce, kteří nemají možnost docházet na prezenční kurzy.

Podmínky pro účast v těchto kurzech se u škol různí, často je to ukončené středoškolského vzdělání a platba zápisného. Některé univerzity také mají určitou věkové hranici a jejich kuzy jsou dostupné pro zájemce starší 50. či 65. let. Kurzy bývají jedno i vícesemestrální. U některých programů jsou součástí i testy nebo vypracování písemné práce.  

Zajímavostí je také tzv. virtuální výuka. To je možnost čistě dálkové výuky pro zájemce, kteří nemají možnost docházet na prezenční výuku, ať už ze zdravotních či geografických důvodů. Překážkou není ani neznalost práce s počítačem. Přednášky jsou předtočené a zájemci si je mají možnost poslechnout společně s ostatními na konzultačních střediscích, která jsou do výuky zapojená (např. knihovny, úřady apod.) 

Pojďme se nyní podívat na příklady nabídek kurzů vybraných univerzit. 

Na Univerzitách třetího věku najdete kurzy jako Psychologie pro život, Kurz českého znakového jazyka nebo kurz o Lidové kultuře na Hané.

Univerzita Karlova nabízí programy U3V na všech svých fakultách včetně fakult, které má v Hradci Králové a Plzni. Například na filozofické fakultě najdeme kurzy jako Psychologie pro život nebo Kurz českého znakového jazyka.  

Univerzita Palackého se může pochlubit nejstarší Univerzitou třetího věku v České republice. Jednotlivé fakulty nabízí kurzy jako Nové trendy v přírodních vědách nebo Lidová kultura na Hané. 

Programy U3V nabízí rovněž univerzity v Brně. Například na MENDELU najdeme Univerzitu třetího věku pod Institutem celoživotního vzdělávání. V jejich nabídce najdeme kurzy jako Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny nebo Trendy ve světové ekonomice.  

Na zlínské Univerzitě Tomáše Bati najdou zájemci výtvarné nebo jazykové obory. 

Na některých univerzitách čeká na absolventy programů U3V i jakási podoba promoce, kde jsou jim ve slavnostních podmínkách předány certifikáty či osvědčení o absolvování a možnost přihlásit se do Klubu absolventů U3V. 

Zdroje: 

https://www.iberdrola.com/innovation/silver-economy

https://www.klidvefinancich.cz/sporeni/duchody-je-ceho-se-obavat/

http://impact-phs.eu/cz/glossary/stribrna-ekonomika/

https://www.e15.cz/domaci/seniori-stale-vice-utraceji-stribrna-ekonomika-zaujala-velke-hrace-1342515#

https://web.archive.org/web/20140609235154/http://clanky.vzdelani.cz/univerzita-tretiho-veku-zustate-na-dosah-novym-informacim-a4864

https://cczv.cuni.cz/CCZV-297.html

https://icv.mendelu.cz/u3vonline

http://www.tretivek.cz/200510/seznam-univerzit-tretiho-veku/

https://www.universitas.cz/tema/2702-zajem-o-univerzity-tretiho-veku-roste-studuje-uz-50-tisic-senioru

http://www.au3v.cz/

Univerzitu třetího věku je možné studovat i na dálku – Magazín – Vysoké školy (vysokeskoly.cz) 

https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/stribrna-ekonomika-jak-podporit-potencial-a-zamestnavani-lidi-55/

Studentka Jana Řezáčová: I senioři se mají stále čemu učit – Magazín – Vysoké školy (vysokeskoly.cz)