Soňa Hušek Morawitzová
Celou svoji profesní kariéru se věnuji práci s lidmi – osobnímu rozvoji a motivaci lidí v rámci poradenských služeb a lektorské činnosti, ale také přímé práci s klienty sociálních služeb. K mé práci patří také navazování partnerství a komunikace s dalšími organizacemi z různých oblastí.

Zkušenosti z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních služeb jsem spojila se zájmem o personalistiku a všechny tyto obory se spojují v projektu Zlatá práce.

Smyslem tohoto projektu je podpora lidí 50+ trhu práce a bourání mýtů a předsudků, že jsou tito lidé pracovně méně schopní než generace mladší. Klientům pomáháme se sepsáním životopisu a přípravou na pohovor, současně s tím vytváříme databázi zaměstnavatelů, kteří hledají pracovníky, a tyto dvě strany se snažíme propojovat.

 

                                          „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“ Platón