VALERY SENICHEV O PSYCHOHYGIENĚ PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE

Dr. Valery Senichev je psycholog, kariérový poradce a lektor. V rozhovoru nám odpovídal na otázky o psychohygieně při hledání práce. Co je to vůbec psychohygiena? Jak se vypořádat s nervozitou [...]

Dr. Valery Senichev je psycholog, kariérový poradce a lektor. V rozhovoru nám odpovídal na otázky o psychohygieně při hledání práce. Co je to vůbec psychohygiena? Jak se vypořádat s nervozitou před pracovním pohovorem?


Jaký význam pro nás má psychohygiena?

Psychohygiena je klíčový faktor v situaci, která není v souladu s tím, co bychom chtěli a přáli. Často psychohygieně dává zabrat, když hledání práce zabírá delší dobu nebo dostáváme samé zamítavé odpovědi.

Jak si představit psychohygienu? Nejde jen o schopnost, jak si zachovat optimistický pohled na život, ale jde vlastně o několik dovedností, které nám pomohou  “objektivně” uchopit, co se vlastně děje, co to pro nás znamená, a co máme dělat, abychom dlouhodobě uspěli. Když dlouhodobě dostáváme zamítavé odpovědi nebo žádné (což se stává bohužel velmi často), může to dost zamávat s našim sebehodnocením a vírou, že práci najdeme.

Jak si zachovat psychickou pohodu, když jsme dlouhodobě v procesu hledání práce a stále se nám nedaří? 

Prožitek “psychické pohody” je hodně individuální.  Do hry vstupuje naše vlastní psychická odolnost, podpora rodiny, okolí, finanční situace, zdravotní situace aj. Z mé zkušenosti vychází, že je lepší pracovat s tím, že situaci člověk zvládá a hledá východiska a řešení.

U věkové skupiny 50+ je bohužel častým jevem, že hledají práci přes pracovní portály, odesílají hodně emailů, hlásí se do výběrových řízení… Lidé 50+ se setkávají se žádnou odpovědí nebo se zamítavou odpovědí od zaměstnavatele.

Co může pomoci? Hodně člověku pomáhá, když v tom hledání není sám, setkává se s dalšími lidmi, kteří také hledají řešení. Jsou to různé podpůrné profesní skupiny (např. komunita holky z marketingu, která pracuje i s uchazečkami o práci ze skupiny 50+).  Zároveň i to,  když nejde oslovit zaměstnavatele přes portály, tak zkoušíme přes osobní kontakty, přes LinkedIn, přes stážové programy aj. Tam míra efektivity hledání může být vyšší.

…v pracovním a kariérovém poradenství fungují techniky paradoxních myšlenek, kdy si člověk nacvičuje dovednost představit si nějakou bizarní nebo vtipnou situaci těsně před zátěžovou situací…

Máte nějaké tipy (například na relaxační techniky), pokud jsme nervózní před pracovním pohovorem? 

Ano. Co funguje:

  • doporučuji si vyzkoušet progresivní relaxaci Jacobsona. Vyzkoušejte si i další techniky, které Vám osobně sednou.
  • pomáhají i kratší techniky na celkové zklidnění, např. zaměřit veškerou svou pozornost na to, jak vdechujeme a vydechujeme a to po dobu 5 minut. Během prvního týdne se nám myšlenky rojí jako zběsilé, ale po nějaké době dochází ke zklidnění mysli. Je to návyk, který lze trénovat.
  • mně a mým klientům v pracovním a kariérovém poradenství fungují techniky paradoxních myšlenek, kdy si člověk nacvičuje dovednost představit si nějakou bizarní nebo vtipnou situaci těsně před zátěžovou situací, např. před pohovorem. Můžete tuto vzpomínku nebo představu propojit s nějakým pohybem. Cílem je najít představu nebo myšlenku, která zabere. U mě je to pohyb, když se dotknu ukazováčkem nosu a představím si, jak jsem na maturitním plese viděl tančit učitele dějepisu. Spojení pohybu a vzpomínky snižuje intenzitu prožití stresu.
  • dále dobře fungují vybrané techniky z kognitivní behaviorální terapie, které jsou rychlé a účinné při zvládání strachu a úzkostí. Doporučuji konzultaci psychologa, který s tímto tématem pracuje. Můžete s ním tyto techniky natrénovat. Efektivita bude vyšší než když si to zkoušíte sami. Doporučuji k přečtení: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti od autora Ján Praško.

Doporučil bych spíše zvýraznit Vaše silné stránky a přenositelné kompetence (týmovost, odpovědnost, pozornost vůči detailům apod.).

Jak u pohovoru neztratit sebedůvěru, nepodceňovat se?

Vyžaduje to trénink a nácvik. Pomáhá zaměření na to, co Vám jde dobře a také, kde můžete být v rámci firmy užiteční.

Rozhodně nedoporučuji zkoušet převálcovat toho, kdo s Vámi vede pohovor, tím, jak jste skvělí a jak všechno umíte. Často náboráři hledají konkrétní typy charakterů, chování a jednání.

Mám zkušenost, že lidé, kteří dlouhou dobu hledají práci, mažou jednotlivé položky ve svém životopise. Častou motivací je nepůsobit překvalifikovaně.

Doporučil bych spíše zvýraznit Vaše silné stránky a přenositelné kompetence (týmovost, odpovědnost, pozornost vůči detailům apod.), které rádi nabídnete budoucímu zaměstnavateli. Životopis ne vždy musí mít detailní popis všech vašich profesních aktivit.

Jak se vypořádat se zamítavou odpovědí od personalisty po pohovoru a neztratit motivaci do dalšího hledání práce?

Jednoduchá doporučení tady nefungují. Situace je sama o sobě nepříjemná, může zasahovat do toho, jak vnímáme sebe, svou erudici a profesní zkušenosti. Z mé zkušenosti vychází doporučení vydržet, zkratky v této situaci neexistují. Dále hledat řešení, včetně stáží v organizacích zdarma, hledání organizací, které jsou přívětivé vůči různým skupinám zaměstnanců (doporučuji IKEA a jejich projekt 50+). Dále přemýšlení o vlastním podnikání. Pro inspiraci doporučuji shlédnout příběh Tomáše Hisema “Z horníka programátorem” (+ video zde).

Děkujeme za rozhovor!


Dr. Valery Senichev je psycholog, kariérový poradce a lektor.

Valery se specializuje na témata rozvoje klíčových talentů a  kompetencí v práci.

Je inovačním ambasadorem projektu Forbes Ideal Place, který podporuje malé a střední podniky v České republice.

Valery také působí jako lektor talentového a kariérního programu v rámci vzdělávací platformy Educamp.cz a dlouhodobě spolupracuje s kariérním projektem neziskové organizace Nadání a dovednosti.