ZLATÁ PRÁCE NA NÁVŠTĚVĚ V IKEA

Video - příklad dobré praxe IKEA

Když jsme sami sebou a svou jedinečností pomáháme ostatním, rosteme všichni.

Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část naší vize a našich hodnot. V IKEA Group považujeme diverzitu a inkluzi za správnou věc. Každý jsme jiný, a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst. Snažíme se ze všech sil o vytvoření inkluzivního prostředí využívajícího výhod diverzity, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za jejich jedinečnost, za jejich unikátní a různorodá nadání a kde každý může být sám sebou.

Jednoduše řečeno: věříme, že jedinečnost každého z nás dělá IKEA lepší!

V Ingka Group vítáme všechny podoby diverzity. Různorodost na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky i náš byznys. Pomáhá růst jak jednotlivcům, tak celé organizaci.