ZPĚTNÁ VAZBA PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Říkáte si o zpětnou vazbu? Umíte ji poskytnout? A k čemu vlastně slouží?

Nejspíš jste už někdy pojem zpětná vazba slyšeli. Ale co to vlastně je a proč ji dávat a přijímat? 

Zpětná vazba je hodnocení jednoho subjektu druhým. V oblasti zaměstnání se používá při hodnocení zaměstnanců nadřízeným nebo i kolegy. Ale také při náboru a hledání zaměstnání. 

Co je podstatou zpětné vazby: 

  • Konstruktivní detailní hodnocení 
  • Příjem informací, že kterých mohu vycházet a poučit se 

Zpětná vazba by naopak neměla být pouhá kritika. 

Při hledání práce si kandidáti ani personalisté ještě úplně nezvykli se zpětnou vazbou pracovat. Je to velká škoda, protože kandidáti tím přicházejí o možnost zjistit, v čem by se mohli zlepšit nebo naopak co se jim povedlo a personalisté o budování vztahu a důvěry s kandidáty.  

Jak začít, kdo má správně se zpětnou vazbou vyrukovat? Na to není pravidlo. Proto kandidátům doporučuji, pokud byli na pohovoru, aby si o zpětnou vazbu klidně řekli, pokud o ni mají zájem. 

Jak si o zpětnou vazbu říct: 

Děkujeme za vaši účast ve výběrovém řízení. Po důkladném zvážení jsme nakonec dali přednost jinému kandidátovi. 

Tak a je to. Strohá odpověď, informace o tom, že kandidát nebyl přijat. Ale co bylo špatně, jakou chybu udělal, co nesplňoval? To jsou otázky, které si kandidáti pokládají a v mnoha případech kvůli jejich nezodpovězení ztrácejí motivaci k dalšímu hledání práce. 

Když nejde Mohamed k hoře… Kandidáti se v tomto okamžiku mohou obrátit na personalistu nebo jinou osobu, se kterou byli v kontaktu a na pohovoru. Forma dotazu by měla být rozhodně zdvořilá – kandidáti by se měli ptát, z jakých důvodů na pohovoru neuspěli (a čeho by se tedy měli příště vyvarovat), rozhodně se netvářit ublíženě nebo dotčeně. 

Jak správně přijmout zpětnou vazbu: 

1. Neskákat do řeči, neobhajovat se, neurážet a nekritizovat ostatní 

2. Dělat si poznámky, zamyslet se nad získanými informace a využít podněty ke zlepšení 

3. Poděkovat za ochotu pomoci mi ke zlepšení 

Zpětná vazba na konci pohovoru – jak ji dávat a jak se připravit? 

Na co by se měl zeptat personalista: Chcete v tuto chvíli slyšet zpětnou vazbu na náš pohovor? 

Na co by se měl zeptat kandidát: Mohl bych prosím dostat zpětnou vazbu na náš pohovor? 

Přínos pro personalistu – možnost sledovat bezprostřední reakci kandidáta, doplnění celkového obrázku kandidáta, budování vazby a důvěry 

Výhody pro kandidáta – možnost reakce a doplnění informací personalistovi, možnost si okamžitě uvědomit, co příště zlepšit nebo co zopakovat 

Vždy se zeptejte, jestli kandidát o zpětnou vazbu stojí. Buďte připraveni – trénujte nejprve nanečisto nebo s kolegou až si budete jistí, že dáte kandidátovi konstruktivní zpětnou vazbu.  

Tak směle do toho! 

Nevíte, jak si o zpětnou vazbu říct? Nebo máte obavy se zeptat? I s tím vám ve Zlaté práci pomůžeme. Stačí napsat na e-mail zlataprace@krasapomoci.cz.